Frivillig og gratis økonomi- og gældsrådgivning

Velkommen til Den Nationale Vidensfunktion for frivillig og vederlagsfri økonomi- og gældsrådgivning. 

Vi er en forening bestående af 14 medlemsorganisationer, der yder uvildig og gratis økonomi- og gældsrådgivning lokalt, regionalt og landsdækkende.

Nyheder

Ny viden om økonomi-
og gældsrådgivnings-området.

Kvalitet i rådgivningen

Standarder for vores rådgivningstilbud.

Aktiviteter

Arrangementer med viden og inspiration til arbejdet med økonomi- og gældsrådgivning.

Udgivelser

Rapporter og studier om økonomi og gæld.

Hvem hjælper vi?

Vi hjælper udsatte borgere

Vores medlemmer hjælper både indsatte i landets fængsler, hjemløse der bor på herberg og mange flere, der har brug for det. Fælles er, at det er udsatte borgere med lav indkomst, gæld og lavt rådighedsbeløb.

Vi laver også forebyggende indsatser for at hjælpe dem, der er i risiko for økonomi- og gældsproblemer fx unge. Rådgivningen er baseret på en frivillig indsats fra fagligt kompetente rådgivere med relevante juridiske, økonomiske og/eller socialfaglige kompetencer.

Vidste du at...

Vidensfunktionens vision og formål er at skabe et fagligt miljø og gennemføre aktiviteter, der understøtter samt styrker kvaliteten og udviklingen af den frivillige og vederlagsfri økonomi- og gældsrådgivning i Danmark.

Hvem er vi?

Vi arbejder for høj kvalitet i rådgivningen

Fundamentet for Vidensfunktionens arbejde er en fælles kvalitetsmodel for økonomi- og gældsrådgivning. Modellen skal skabe gennemsigtighed om de vigtigste standarder i vederlagsfri og frivillig økonomi- og gældsrådgivning og hjælpe med at gøre rådgivningen endnu bedre. 

Vidensfunktionen har en bred gruppe af medlemsorganisationer. Vores diversitet er en styrke.

Vidensfunktionen understøtter samarbejde og sparring mellem vores medlemsorganisationer. Vi ønsker samtidigt at udvikle økonomi- og gældsrådgivningsområdet i bredere forstand. Derfor stiller vi viden og værktøjer til rådighed for både vores medlemmer og et bredere netværk af rådgivninger. Vi samler også aktører på området gennem forskellige aktiviteter for at forebygge og afhjælpe økonomi- og gældsproblemer i Danmark. 

Vision og profil

Vi vil forebygge og nedbringe økonomi- og gældsproblemer i Danmark

Vidensfunktionen skal forebygge og nedbringe økonomi- og gældsproblemer og dermed også de sociale og sundhedsmæssige problemer, der kan opstå, i forbindelse med betalingsvanskeligheder. 

Vi er også et forum, der faciliterer dialog, både mellem vores medlemmer, men også mellem medlemmerne og øvrige interessenter på økonomi- og gældsrådgivningsområdet. Det er alt fra myndigheder og kreditorer til forskere, virksomheder, fonde og øvrige rådgivninger. 

Kun ved en fælles indsats kan vi videreudvikle og kvalitetssikre økonomi- og gældsrådgivningen, så vi kan nå vores mål om at nedbringe gældsproblemer i Danmark.