Rådgivning af høj kvalitet

Vores medlemmer rådgiver ud fra en kvalitetsmodel for økonomi- og
gældsrådgivning. Den er udviklet for at sikre, at rådgivningerne lever op til væsentlige kriterier for en økonomi- og gældsrådgivning af høj faglig kvalitet.

Den første udgave af kvalitetsmodellen blev udviklet i efteråret 2018. I 2022 opdaterede vi kvalitetsmodellen med fokus på akkreditering i samarbejde med RådgivningsDanmark. Akkreditering er et fagligt kvalitetsstempel af, at de 14 medlemsorganisationers rådgivninger lever op til de ønskede kriterier.

Den opdaterede kvalitetsmodel består af fem temaer med tilhørende kriterier. 

Kvalitetsmodellen

God rådgivning på tværs af landet

Kvalitetsmodellen indeholder fem temaer for rådgivning: 1) Ydelse og målgruppe, 2) Faglig tilgang og metode, 3) Kompetencer, 4) Værdier, etik og lovgivning og 5) Ledelse og inddragelse. De 14 medlemsorganisationer af Vidensfunktionen har som fællesnævner, at de bruger modellen til at sikre, at borgerne oplever rådgivning af høj kvalitet.

Borgere, der søger hjælp for at forbedre en svær økonomisk situation, skal kunne have tillid til, at de bliver mødt af faglige og kompetente frivillige rådgivere.

Vidensfunktionens medlemmer arbejder ud fra en typologi, der skelner mellem fire overordnede rådgivningstyper inden for frivillig og gratis økonomi- og gældsrådgivning: Forebyggende oplysning og undervisning, enkeltstående rådgivning, økonomirådgivning og gældsrådgivning.

Akkreditering – Et kvalitetsstempel

Kvalitetsløft i kikkerten

Vidensfunktionen understøtter medlemmernes arbejde med kvalitetsmodellen i praksis. Derfor har vi i samarbejde med RådgivningsDanmark udviklet en akkrediteringsmodel for at få alle medlemmer akkrediteret. Akkreditering er et fagligt kvalitetsstempel af, at de 14 medlemsorganisationers rådgivninger lever op til de ønskede kriterier.

Medlemmerne vil blive akkrediteret efter RådgivningsDanmarks fem temaer, der i høj grad bygger på de samme standarder og parametre som Vidensfunktionens oprindelige kvalitetsmodel. Vidensfunktionen har desuden i samarbejde med RådgivningsDanmark udviklet seks tillægskriterier, der kun gælder ved akkreditering af økonomi- og gældsrådgivninger. Modellen kan anvendes til akkreditering af alle landets gratis økonomi- og gældsrådgivninger.

De seks tillægskriterier er fordelt på tre af de fem temaer i RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel.

Rådgivning i samarbejde

En del af noget større

Målet med den nye kvalitetsmodel og akkreditering gennem RådgivningsDanmark er at foretage et samlet kvalitetsløft af landets økonomi- og gældsrådgivninger.

Det vil sikre, at alle rådsøgende borgere kan få lige adgang til rådgivning af samme kvalitet, uanset hvor i landet man befinder sig.

Endelig vil akkrediteringen give medlemmerne mulighed for at blive en del af den større sociale rådgivningsbranche, som potentielt kan åbne for nye samarbejder.