Rådgivning af høj kvalitet

Vores medlemmer rådgiver og er akkrediteret ud fra RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel for økonomi- og gældsrådgivninger. Den er udviklet for at sikre, at rådgivningerne lever op til en række standarder for høj faglig kvalitet.

RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel er målrettet den sociale rådgivningsbranche, og i samarbejde med Vidensfunktionen er der udviklet et tillægsmodul med særlige kriterier for økonomi- og gældsrådgivninger.

Kvalitetsmodellen

God rådgivning på tværs af landet

Kvalitetsmodellen indeholder fem temaer for rådgivning: 1) Ydelse og målgruppe, 2) Faglig tilgang og metode, 3) Kompetencer, 4) Værdier, etik og lovgivning og 5) Ledelse og inddragelse. De 14 medlemsorganisationer af Vidensfunktionen har som fællesnævner, at de bruger modellen til at sikre, at borgerne oplever rådgivning af høj kvalitet.

Borgere, der søger hjælp for at forbedre en svær økonomisk situation, skal kunne have tillid til, at de bliver mødt af et velorganiseret rådgivningstilbud med fagligt kompetente frivillige rådgivere.

Akkreditering – Et kvalitetsstempel

Kvalitetsløft i kikkerten

Vidensfunktionen understøtter medlemmernes arbejde med at sikre kvalitet i rådgivningen Derfor har vi i samarbejde med RådgivningsDanmark udviklet en kvalitetsmodel for at få alle medlemmer akkrediteret. Akkreditering er et fagligt kvalitetsstempel af, at de 14 medlemsorganisationers rådgivninger lever op til de ønskede kriterier.

Medlemmerne bliver akkrediteret efter RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel med seks tillægskriterier, der kun gælder ved akkreditering af økonomi- og gældsrådgivninger. Modellen kan anvendes til akkreditering af alle landets gratis økonomi- og gældsrådgivninger.

De seks tillægskriterier er fordelt på tre af de fem temaer i RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel.

Typer af rådgivning

Fra forebyggende gruppeindsatser til individuel rådgivning

Vidensfunktionens medlemmer arbejder ud fra fire overordnede rådgivningstyper inden for frivillig og gratis økonomi- og gældsrådgivning.

Type 1 består af oplysning om og undervisning i økonomi og gæld med henblik på forebyggelse af økonomi- og gældsproblemer samt at gøre borgere bevidste om muligheden for gratis og uvildig rådgivning og vejledning.

Under type 2 får borgere vejledning på baggrund af deres afgrænsede spørgsmål og ud fra de givne oplysninger.

Under type 3 ydes der rådgivning på baggrund af et indgående kendskab til borgerens konkrete økonomiske situation, og der er ofte tale om et længerevarende forløb med henblik på at stabilisere borgerens økonomi.

Under type 4 ydes der, ud over den rådgivning, der også finder sted i type 3, rådgivning om gældshåndtering, der kræver, at rådgiver er i stand til at håndtere de juridiske og økonomiske udfordringer, der ligger heri.

Type 1 er en gruppebaseret indsats, hvor type 2-4 er individuel rådgivning.