Rådgivning af høj kvalitet

Vores medlemmer rådgiver ud fra en kvalitetsmodel for økonomi- og gældsrådgivning. Den er udviklet for at sikre, at rådgivningerne lever op til væsentlige kriterier for en økonomi- og gældsrådgivning af høj faglig kvalitet.

Den første udgave af kvalitetsmodellen blev udviklet i efteråret 2018. Deloitte understøttede processen og samlede op på de indledende erfaringer med anvendelsen af modellen.

Kvalitetsmodellen består af fem standarder med tilhørende parametre:

Kvalitetsmodellen

God rådgivning på tværs af landet

Kvalitetsmodellen indeholder fem standarder for økonomi- og gældsrådgivning: Indhold, organisation, kompetencer, etik og dokumentation. De 15 medlemsorganisationer af Vidensfunktionen har som fællesnævner, at de bruger modellen til at sikre, at borgerne oplever rådgivning af høj kvalitet.

Borgere, der søger hjælp for at forbedre en svær økonomisk situation, skal kunne have tillid til, at de bliver mødt af faglige og kompetente frivillige rådgivere.

Endelig indeholder kvalitetsmodellen en typologi over forskellige rådgivningstyper: Forebyggende oplysning og undervisning, enkeltstående rådgivning, økonomirådgivning og gældsrådgivning.

Akkreditering – Et kvalitetsstempel

Kvalitetsløft i kikkerten

Vidensfunktionen understøtter medlemmernes arbejde med kvalitetsmodellen i praksis. Derfor har vi indledt et samarbejde med RådgivningsDanmark for at få alle medlemmer akkrediteret. Akkreditering er et fagligt kvalitetsstempel af, at de 15 medlemsorganisationers rådgivninger lever op til de ønskede kriterier.

Medlemmerne vil blive akkrediteret efter RådgivningsDanmarks fem temaer, der i høj grad bygger på de samme standarder og parametre som Vidensfunktionens kvalitetsmodel. Vidensfunktionen har desuden i samarbejde med RådgivningsDanmark udviklet et særligt tillægsmodul, der egner sig specifikt til akkreditering af alle landets økonomi- og gældsrådgivninger.

Tillægsmodulet omfatter syv nye kriterier fordelt på tre af de fem temaer i RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel, som i øjeblikket er ved at blive afprøvet hos udvalgte medlemmer. Den nye fælles kvalitetsmodel vil ligge klar i november 2022.

Rådgivning i samarbejde

En del af noget større

Målet med den nye kvalitetsmodel og akkreditering gennem RådgivningsDanmark er at foretage et samlet kvalitetsløft af landets økonomi- og gældsrådgivninger.

Det vil sikre, at alle rådsøgende borgere kan få lige adgang til rådgivning af samme kvalitet, uanset hvor i landet man befinder sig.

Endelig vil akkrediteringen give medlemmerne mulighed for at blive en del af den større sociale rådgivningsbranche, som potentielt kan åbne for nye samarbejder.