Udgivelser

Økonomi- og gældsstatistik for Danmark

Experian RKI Analyse, januar 2024. Rapporten viser udviklingen i RKI registret i perioden januar 2021 – januar 2024  

Danmarks Nationalbank: Er de danske familier dybt forgældede?

Studier af økonomi- og gældsproblemer og forbrugsadfærd

Unge – gæld, forbrug og opsparing (2024)

Finans Danmark står bag udgivelsen af denne undersøgelse. Rapporten ‘Unge – gæld, forbrug og opsparing’ giver et indblik i, hvordan inflationskrisens medfølgende konsekvenser stadig sætter sit præg på især unges privatøkonomi til trods for et stop i prisstigninger. For de unge er indkomsterne ikke fulgt med udgifterne, og det skaber en skrøbelig økonomi samtidig med, at det også sætter sine spor i livskvaliteten.

Study on European consumers’ over-indebtedness and its implications (2023)

Studiet er udgivet af Europa Kommissionen og har til formål at kortlægge omfanget af overgældsætning blandt husholdningerne i de 27 EU-medlemslande. Antallet har været stigende i de senere år som følge af COVID-19-pandemien og forventes at stige yderligere frem mod 2032 på grund af en række makroøkonomisk faktorer. I forlængelse heraf fokuserer rapporten på borgernes finansielle viden og tidligere erfaringer.

Unge – gæld, forbrug og opsparing (2023)

‘Unge – gæld, forbrug og opsparing’ blev lanceret med Pengeugen i marts 2023. Rapporten giver baggrundsviden om unges privatøkonomi og omfatter desuden en analyse af unges trivsel i en tid med stigende priser og renter. Undersøgelsen er udgivet af Finans Danmark, og Forbrugerrådet Tænk er medforfatter på temakapitlet: ‘Unges økonomi i en krisetid’.

What drives the demand for high cost consumption loans? (2022)

Studiet What drives the demand for high cost consumption loans (2022) undersøger, hvad der driver efterspørgslen på kviklån og dyre forbrugslån. På baggrund af transaktionsdata fra Danske Bank finder Emil Toft Hansen, at der er en sammenhæng mellem personlighedstype og optag af højt forrentede lån.

Rapport: Usynlige udsatte i Danmark (2022)

Rapporten Usynlige udsatte i Danmark (2022) hører under forskningsprojektet: “Usynlige Udsattes Retsstilling” og identificerer de usynlige udsatte grupper uden retssikkerhed og deres udfordringer. Kapitlet: “Udsatte personer i en fastlåst gældssituation” dykker ned i de sociale og retlige problemstillinger for udsatte personer med gældsproblemer. Rapporten er udarbejdet af Justitia, Danmarks uafhængige juridiske tænketank. 

Unge – Gæld, forbrug og opsparing (2022)

‘Unge – Gæld, forbrug og opsparing’ blev lanceret i forbindelse med Pengeugen i marts 2022. Rapporten giver baggrundsviden om, hvordan det står til med danske unges privatøkonomi. Den sammenligner økonomiske tendenser før, under og efter Coronapandemien og dykker bl.a. ned i “Køb nu – Betal senere”-ordninger. Undersøgelsen er udgivet af Finans Danmark, og Forbrugerrådet Tænk er medforfatter på temakapitlet: ’Når uddannelsen volder problemer’.

Forbrugsadfærd i ungdomslivet – Forbrugstendenser (2021)

Rapporten ‘Forbrugsadfærd i ungdomslivet – Forbrugstendenser 2021’ dykker blandt andet ned i unges brug af såkaldte “Køb nu – Betal senere”-ordninger samt unges impulsive og socialt betingede forbrug. Undersøgelsen er udgivet af Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden og udarbejdet i samarbejde med Epinion. 

Ungdomslivets økonomiske balance – Unge voksnes økonomiske trivsel (2021)

Rapporten ‘Ungdomslivets økonomiske balance – Unge voksnes økonomiske trivsel 2021’ tager temperaturen på danske unges økonomi og økonomiske trivsel anno 2021. Undersøgelsen er udgivet af Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden og udarbejdet i samarbejde med Epinion

Financial Trouble Across Generations: Evidence from the universe of personal loans in Denmark (2020)

Studiet ‘Financial Trouble Across Generations: Evidence from the universe of personal loans in Denmark’ (2020),  undersøger gældsproblemer og betalingsvanskeligheder på tværs af generationer. Forfatterne er Søren Leth-Petersen, Claus Thustrup Kreiner og Louise Charlotte Willerslev-Olsen.

Personlige Borgerstyrede budgetter til socialt udsatte (2020)

Rapporten ’Personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere’ beskriver fire kommuners erfaringer med personlige borgerstyrede budgetter, hvor socialt udsatte borgere får en støtteperson og rådighed over op til 50.000 kr. til at forfølge egne mål og drømme. For nogle indebærer det økonomisk selvstyre og gældsfrihed.

Coping and financial strain as predictors of mental illness in over-indebted individuals in Sweden (2019)

Studiet ‘Coping and financial strain as predictors of mental illness in over-indebted individuals in Sweden’ (2019) omhandler psykiske problemer og coping-strategier blandt overgældsatte. Forfatterne er Rebecka Holmgren, Emma Sundström Nilsson, Henrik Levinsson og Richard Ahlström fra Malmö Universitet og Mittuniversitetet.

Överskuldsättning och ohälsa En studie av hur långvarig överskuldsättning kan påverka den psykiska- och fysiska hälsan (2014)

Rapporten Överskuldsättning och ohälsa En studie av hur långvarig överskuldsättning kan påverka den psykiska- och fysiska hälsan (2014) undersøger, hvordan langvarig og alvorlig gældsætning kan påvirke helbredet samt betydningen af at modtage gældsrådgivning. Rapporten er udgivet af Konsumentverket (den svenske forbrugerstyrelse. Forfatterne er Richard Ahlström, tidl. docent ved Mittuniversitetet og Malmö Universitet og ph.d. mag. Sonya Edström, Mittuniversitet – Östersund.

Om økonomi- og gældsrådgivning

Rapport: Report on the 2020-2021 project of the European Commission on debt-advice (2022)

Rapporten Report on the 2020-2021 project of the European Commission on debt-advice (2022) undersøger udbredelsen af gældsproblemer blandt europæiske borgere. Europa Kommissionen, som står bag rapporten, har også iværksat en række tiltag for at udbrede gældsrådgivning, og resultaterne af tiltagene kan læses i rapporten. 

Kvalitetsmodel Vidensfunktion for vederlagsfri og frivillig økonomi- og gældsrådgivning (2018)

Rapporten Kvalitetsmodel Vidensfunktion for vederlagsfri og frivillig økonomi- og gældsrådgivning’ (2018) beskriver de standarder og parametre, der udgør kvalitetsmodellen for økonomi- og gældsrådgivning, som Vidensfunktionens medlemsorganisationer arbejder efter. Rapporten er udarbejdet i samarbejde med Deloitte.

Rapport: Gratis økonomi- og gældsrådgivning i Danmark (2016)

Undersøgelsen Gratis økonomi- og gældsrådgivning i Danmark (2016) giver et overblik over økonomi- og gældsrådgivninger i Danmark i forhold til organisering, finansiering, målgrupper og indhold. I undersøgelsen fremlægges der også mulige modeller for fremtidig forankring af økonomi-og gældsrådgivning. Rapporten er udarbejdet af KORA (VIVE). 

Gæld, gældsrådgivning og gældssanering for socialt udsatte (2014)

Rapporten ’Gæld, gældsrådgivning og gældssanering for socialt udsatte’ (2014) gennemgår regler og praksis på gældsområdet og skitserer de problemer, som særligt socialt udsatte møder i forhold til gæld og gældssanering. Rapporten er udgivet af Rådet for Socialt Udsatte og forfattet af Line Barfod fra Advokaterne Foldschack og Forckhammer.