Uddannelse i økonomi og gæld

Snart gives der adgang til det vigtigste faglige materiale på økonomi- og gældsområdet. En af Vidensfunktionens fornemste opgaver er at skabe et fagligt miljø, der styrker kvaliteten og udviklingen af økonomi- og gældsrådgivningen i Danmark. Det indebærer også et kompetenceløft af de frivillige økonomi- og gældsrådgivere. 

Derfor har Vidensfunktionen søsat et nyt projekt om at få udviklet et fælles uddannelsesmateriale. Det skal indeholde en række specifikke fagmoduler, der skal indeholde den vigtigste lovgivning, regler og satser på området, cases og beskrivelser af sagsforløb samt skabeloner og redskaber til brug i rådgivningen. Materialet vil blive lagt her på hjemmesiden, når det er færdigudviklet, og være tilgængeligt for alle økonomi- og gældsrådgivninger.

Navn på uddannelsesmateriale

Navn på uddannelsesmateriale

Navn på uddannelsesmateriale