Hvem er Vidensfunktionen?

Her kan du læse mere om vores 15 medlemsorganisationer og deres forskellige indsatser og målgrupper.

Fælles for Vidensfunktionens medlemmer er, at:

  • De arbejder i overensstemmelse med den fælles kvalitetsmodel for frivillig og vederlagsfri økonomi- og gældsrådgivning. Se modellen her.
  • Rådgivningsindsatsen er helt eller delvist finansieret af Socialstyrelsens ansøgningspulje til styrket frivillig økonomi- og gældsrådgivning på finanslovens § 15.75.30.10.
Blå Kors Danmark

Økonomi- og gældsrådgivning i forbindelse med Blå Kors' aktiviteter for socialt udsatte.

Café Exit

Økonomi- og gældsrådgivning for indsatte og løsladte borgere.

Den Frie Rådgivning

Økonomi- og gældsrådgivning for socialt udsatte borgere med lav indkomst, lavt rådighedsbeløb og gæld.

Den Sociale Retshjælps Fond

Økonomi- og gældsrådgivning for socialt udsatte borgere, herunder straffede, ledige, prostituerede, ludomaner, misbrugere samt overgældsatte borgere.

FH Nordjylland

Økonomi- og gældsrådgivning for borgere på overførselsindkomst eller i arbejde med lav løn.

Forbrugerrådet Tænk

Økonomi- og gældsrådgivning for borgere med alt fra begyndende betalingsproblemer til svære gældsproblemer.

Frelsens Hær

Økonomi- og gældsrådgivning for udsatte borgere i Hovedstadsområdet og Nordjylland.

Frivilligcenter Helsingør

Økonomi- og gældsrådgivning for borgere med lav indkomst, lavt rådighedsbeløb og gæld.

Frivilligcenter Næstved

Økonomi- og gældsrådgivning for borgere med lav indkomst, lavt rådighedsbeløb og gæld samt borgere i risiko for at stifte gæld.

Frivilligcenter SR-bistand

Økonomi- og gældsrådgivning for borgere, der har mistet overblikket over deres økonomi.

KFUM's Sociale Arbejde

Økonomi- og gældsrådgivning for borgere med en presset økonomi.

Lejerbo Holstebro

Økonomi- og gældsrådgivning for lejere bosat i en af følgende boligforeninger i Holsterbro: Lejerbo, BSH eller Nordvestbo.

Selvhjælp Randers

Økonomi- og gældsrådgivning for borgere i Randers kommune med lav indkomst, lavt rådighedsbeløb og gæld.

Settlementet

Økonomi- og gældsrådgivning for borgere på overførselsindkomst eller lav lønindkomst, enlige forsørgere, psykisk sårbare, hjemløse og misbrugere.

WeShelter

Økonomi- og gældsrådgivning for udsatte borgere, herunder hjemløse, beboere på herberger, psykisk sårbare og brugere af aktivitets- og samværstilbud.