Hvem er Vidensfunktionen?

Her kan du se vores 14 medlemsorganisationer og læse om deres forskellige målgrupper.

Fælles for Vidensfunktionens medlemmer er, at de:

  • er akkrediteret eller i proces med at blive akkrediteret efter RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel. Se modellen her
 
  • modtager finansiering direkte på finansloven til at udøve frivillig og vederlagsfri økonomi- og gældsrådgivning
 
Blå Kors Danmark

Økonomi- og gældsrådgivning i forbindelse med Blå Kors' aktiviteter for socialt udsatte.

Café Exit

Økonomi- og gældsrådgivning for indsatte og løsladte borgere.

Den Frie Rådgivning

Økonomi- og gældsrådgivning for socialt udsatte borgere med lav indkomst, lavt rådighedsbeløb og gæld.

Den Sociale Retshjælps Fond

Økonomi- og gældsrådgivning for mennesker med tilknytning eller tidligere tilknytning til Kriminalforsorgen.

Forbrugerrådet Tænk

Økonomi- og gældsrådgivning for borgere med alt fra begyndende betalingsproblemer til svære gældsproblemer.

Frelsens Hær

Økonomi- og gældsrådgivning for udsatte borgere i Hovedstadsområdet og Nordjylland.

Frivilligcenter Helsingør

Økonomi- og gældsrådgivning for borgere med lav indkomst, lavt rådighedsbeløb og gæld.

Frivilligcenter Næstved

Økonomi- og gældsrådgivning for borgere med lav indkomst, lavt rådighedsbeløb og gæld samt borgere i risiko for at stifte gæld.

Frivilligcenter SR-bistand

Økonomi- og gældsrådgivning for borgere, der har mistet overblikket over deres økonomi.

KFUM's Sociale Arbejde

Økonomi- og gældsrådgivning for borgere med en presset økonomi.

Lejerbo Holstebro

Økonomi- og gældsrådgivning for lejere bosat i en af følgende boligforeninger i Holsterbro: Lejerbo, BSH eller Nordvestbo.

Selvhjælp Randers

Økonomi- og gældsrådgivning for borgere i Randers kommune med økonomiske problemer, lavt rådighedsbeløb og gæld.

Settlementet

Økonomi- og gældsrådgivning for borgere på overførselsindkomst eller lav lønindkomst, enlige forsørgere, psykisk sårbare, hjemløse og misbrugere.

WeShelter

Økonomi- og gældsrådgivning for udsatte borgere, herunder hjemløse, beboere på herberger, psykisk sårbare og brugere af aktivitets- og samværstilbud.