Hvem er Vidensfunktionen?

Her kan du læse mere om vores 15 medlemsorganisationer og deres forskellige indsatser og målgrupper.

Fælles for Vidensfunktionens medlemmer er, at:

  • De arbejder i overensstemmelse med den fælles kvalitetsmodel for frivillig og vederlagsfri økonomi- og gældsrådgivning. Se modellen her.
  • Rådgivningsindsatsen er helt eller delvist finansieret af Socialstyrelsens ansøgningspulje til styrket frivillig økonomi- og gældsrådgivning på finanslovens § 15.75.30.10.
Blå Kors Danmark

Økonomi- og gældsrådgivning for familier i misbrug.

Café Exit

Økonomi- og gældsrådgivning for nuværende og tidligere indsatte.

Den Frie Rådgivning

Økonomi- og gældsrådgivning for udsatte, gældsramte borgere, særligt et tilbud for tosprogede.

Den Sociale Retshjælps Fond

Økonomi- og gældsrådgivning for socialt udsatte (særligt indsatte og tidligere indsatte).

FH Nordjylland

Økonomi- og gældsrådgivning for personer på alle typer af offentlige ydelser, herunder SU og skoleydelse samt personer i arbejde på lavtlønsområdet.

Forbrugerrådet Tænk

Økonomi- og gældsrådgivning for borgere med alt fra begyndende betalingsproblemer til svære gældsproblemer. Kriteriet for rådgivning er desuden lav indkomst samt lavt rådighedsbeløb.

Frelsens Hær

Økonomi- og gældsrådgivning for alle borgere i nærområdet med behov, ressourcesvage samt nuværende og tidligere hjemløse.

Frivilligcenter Helsingør

Økonomi- og gældsrådgivning for personer med lav indkomst/lavt rådighedsbeløb, socialt udsatte og sårbare samt beboere i udsatte boligområder.

Frivilligcenter Næstved

Økonomi- og gældsrådgivning for personer med lav indkomst, lavt rådighedsbeløb og evt. gæld.

Frivilligcenter SR-bistand

Økonomi- og gældsrådgivning for borgere med et meget lavt rådighedsbeløb i en udsat og sårbar livssituation og borgere med socialøkonomiske-, økonomi- og gældsproblemer samt studerende. Derudover beboere tilknyttet boligforeningerne på Nørrebro i København.

KFUM's Sociale Arbejde

Økonomi- og gældsrådgivning for borgere i udsatte livssituationer; ensomme, hjemløse, psykisk syge, misbrugere og misbrugsramte familier.

Lejerbo Holstebro

Økonomi- og gældsrådgivning for lejere i boligforeningerne Lejerbo, Nordvestbo og Boligselskabet Holstebro i Holstebro by (BSH).

Selvhjælp Randers

Økonomi- og gældsrådgivning for udsatte borgere i Randers kommune med økonomi- og gældsproblemer, særligt fokus på borgere med spilafhængighed.

Settlementet

Økonomi- og gældsrådgivning for personer på overførselsindkomst, psykisk sårbare personer, hjemløse, misbrugere og sårbare unge ml. 18 og 30 år.

WeShelter

Økonomi- og gældsrådgivning for personer i udsatte positioner, ledige, psykisk sårbare, personer i aktivitetstilbud på et værested, hjemløse, beboere på herberger.