Bestyrelsen

Vidensfunktionen tegnes af en bestyrelse, der er ansvarlig for arbejdet mellem generalforsamlingerne, herunder den konkrete udmøntning af foreningens udviklingsplan og budget. Bestyrelsen består af repræsentanter fra fem forskellige medlemsorganisationer. Bestyrelsen mødes 5-6 gange per år, hvor de overordnede strategiske beslutninger bliver truffet.

June Crondahl

Bestyrelsesformand
Projektleder i KFUM’s Sociale Arbejde

Eva Tetzlaff

Næstformand
Leder af Settlementets rådgivning og værested

Kirstine Busk Folkmann

Kasserer
Daglig koordinator i Den Frie Rådgivning/PROP

Lone Buchardt

Bestyrelsesmedlem
Projektchef i Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og Gældsrådgivning

Pernille Melusine Japsen

Bestyrelsesmedlem
Projektleder hos Frivilligcenter Helsingør