Økonomi- og gældsrådgivning

Gæld er først et problem i det øjeblik, den ikke kan betales. Betalingsvanskeligheder kan være svære at komme ud af igen. 

Økonomi- og gældsproblemer

Når gælden ikke kan betales

Langt de fleste optager gæld, og der er ofte tale om en relativt stor gæld i forhold til indkomst. Samtidig har mange danskere store aktiver i bolig, aktier, pensionsopsparing og bankindskud, hvilket betyder, at de har en høj nettoformue. Den høje bruttogæld i Danmarks husholdninger udgør derfor ikke som sådan en væsentlig samfundsrisiko
(Danmarks Nationalbank, Er de danske familier dybt forgældede ?)

Gæld bliver imidlertid et problem for dem, der har svært ved at betale af på gælden.

Ved slutningen af 2023 var 173.093 danskere registreret i RKI, som betyder, at de ikke får betalt deres regninger. Der er flest registrerede i aldersgruppen 31-40 år.

Overgældsætning

Fra gældsat til overgældsat

Omkring fem procent af Danmarks voksne befolkning er i restance, hvilket vil sige kontinuerlige betalingsvanskeligheder i forhold til gæld, ubetalt husleje mm. (Leth-Petersen et.al., 2020: Financial Trouble Across Generations). For den gruppe af mennesker kan gælden vokse sig så stor og uoverskuelig, at de bliver overgældsatte.

Gældsproblemer er et samfundsproblem

Overgældsætning rammer ikke kun det enkelte individ. Gælds- og betalingsproblemer er et samfundsøkonomisk problem. Overgældsætning kan medføre produktionstab og flere udgifter til sundhedsvæsen, langtidssygemeldinger og overførselsindkomster. Det skyldes, at langvarig overgældsætning kan have en lang række helbredsmæssige konsekvenser, både psykiske og fysiske. Det kan også betyde, at den gældsramte får svært ved at passe et arbejde

”Gældsproblemer kan ses som en slags motorvej til generelt dårligt helbred”, udtaler Richard Ahlström, cand.psych., ph.d. og docent, som har forsket i konsekvenser af overgældsætning siden 1996.

Overgældsatte borgere

Et problem for økonomien, men også for helbredet

Overgældsatte borgere har generelt et dårligere helbred sammenlignet med den øvrige befolkning. En lang række fysiske og psykiske lidelser er markant hyppigere forekommende blandt overgældsatte. Det viser bl.a. et svensk studie (Ahlström & Edström, 2014: Rapport 2014 16 Overskuldsattning Och Ohalsa Konsumentverket).

Andre studier viser, at overgældsatte i langt højere grad lider af angst og depression (Ahlström et. Al., 2019: Coping And Financial Strain As Predictors Of Mental Illness In Over Indebted Individuals In Sweden), og at finansiel stress i høj grad fører til psykosociale problemer (Starrin et. al.: Financial Stress, Shaming Experiences and Psychosocial Ill-Health: Studies into the Finances-Shame Model, 2009).

Unge er også udsatte

En tredjedel af unge med betalingsproblemer vurderer, at de har et dårligt psykisk eller fysisk helbred, og 35 pct. har oplevet forringet livsglæde som følge af deres gentagne betalingsproblemer (Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden, 2021: Ungdomslivets økonomiske Balance Unge Voksnes økonomiske Trivsel 2021).

Vederlagsfri og uvildig rådgivning

Det skal ikke koste noget at komme ud af gældsproblemer

Borgere med lav indkomst, lavt rådighedsbeløb og gæld kan opsøge uvildig og vederlagsfri rådgivning. Vederlagsfri rådgivning er gratis og leveres af frivillige organisationer, boligforeninger og kommuner. Formålet er at rådgive udsatte borgere med en lav årlig indtægt, der har svært ved at håndtere deres økonomiske forpligtelser. Vi hjælper dem med at få overblik over og kontrol med deres privatøkonomi og gæld.

Hvad hjælper rådgivningen med?

Rådgivningen kan både hjælpe gennem støtte til budgetlægning, vurdering af betalingsevne, rådgivning om offentlige ydelser, rettigheder og pligter i forhold til kreditorer. Rådgiverne hjælper også med at søge om gældssanering og med at indgå realistiske betalingsaftaler med kreditorer. Rådgivningen foregår på frivillig basis af rådgivere, som ofte har en økonomisk, juridisk eller socialfaglig baggrund.

Fordomsfri, fortrolig og tillidsfuld rådgivning

Den frivillige rådgivning er uvildig og derfor også uafhængig af kreditorinteresser. Det giver mulighed for at indgå i en ligeværdig og tillidsfuld relation til rådgiveren. Det er helt afgørende for god rådgivning, da det ofte er forbundet med stor skam ikke at have styr på sin økonomi (KORA, 2016: Gratis økonomi Og Gældsrådgivning I Danmark, Udtalelse: Forankring af Gældsrådgivning, 2017). Det er et tabu, som vi ønsker at nedbryde.