Hvem kan få hjælp

Vores 14 medlemsorganisationer yder uvildig og gratis økonomi- og gældsrådgivning til borgere med en lav indkomst, et lavt rådighedsbeløb og gæld.

Find relevante rådgivningstilbud her: Rådgivningstilbud – Vidensfunktionen

Borgere i betalingsvanskeligheder

Gæld kommer sjældent alene

Betalingsvanskeligheder opstår typisk som følge af forskellige livsomstændigheder, f.eks. et mistet arbejde, akut opstået sygdom, skilsmisse mv. Afhængighed af alkohol, stoffer eller spil hos den gældsramte selv eller hos et familiemedlem kan også føre til gældsproblemer.

En negativ gældsspiral

Når det er svært at betale af på sin gæld, kan det være fristende at stifte mere gæld ved fx at tage et kviklån. Gælden vokser sig stor og uoverskuelig, fordi listen af kreditorer vokser, og det bliver svært at holde overblik over,  hvem man skylder hvad, og hvad man skal betale hvornår. Man bliver fanget i en negativ gældsspiral, som det kan være svært at komme ud af igen.

Hjælp hele vejen rundt

Det er tit komplekse situationer og ikke kun selve gælden, men en række sammensatte problemer, der gør det svært at betale af på gælden. Derfor kan borgeren have brug for hjælp til at håndtere sin gæld sammen med eventuelle andre problemer. Derfor tilbyder vores medlemmer helhedsorienteret rådgivning.

Forebyggelse virker

Jo før hjælpen kommer, jo bedre

Vidensfunktionens medlemmers tilbud retter sig også mod borgere, der har begyndende betalingsvanskeligheder. Det er en fordel at opsøge rådgivningen så tidligt som muligt. Flere af vores medlemsorganisationer tilbyder, at borgere i risiko for økonomi- og gældsproblemer kan deltage i forebyggende indsatser, der ofte foregår i grupper. 

Skræddersyet hjælp

Det kan være en stor støtte for mange at få hjælp fra en udefrakommende, neutral og uvildig part som en frivillig økonomi- og gældsrådgiver. Rådgiveren kan hjælpe med alt fra at danne et overblik over gælden og lægge et budget, lave en ordning for afbetalingen af gælden og være i dialog med kreditorer. Nogle får en enkelt rådgivning, mens andre indgår i et længere forløb.