Vores formål og historie

Vores formål
Vidensfunktionens overordnede formål er at skabe et fagligt miljø og gennemføre aktiviteter, der understøtter samt styrker kvaliteten og udviklingen af den frivillige og vederlagsfrie økonomi- og gældsrådgivning i Danmark.

Historien bag
Arbejdet for en fælles platform for frivillige og vederlagsfrie økonomi- og gældsrådgivninger har ligget som ambition igennem en årrække blandt flere af medlemsorganisationerne. Vidensfunktionen blev etableret som forening ved en stiftende generalforsamling i efteråret 2020 og har bevilling fra Erhvervsministeriet samt Social- og Boligstyrelsen. 

Handlingsplan

En samlet enhed for helhedsorienteret rådgivning

Som en del af Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed blev det i satspuljeaftalen for børne- og socialområdet for 2018-2021 besluttet at videreføre vederlagsfri økonomi- og gældsrådgivning i en toårig periode. Dette var i form af en ansøgningspulje til helhedsorienteret rådgivning udført primært af frivillige i forpligtende partnerskaber mellem frivillige organisationer, almene boligorganisationer og kommuner. Som en del af udmøntningen af puljen forpligtede ni puljemodtagere sig til at etablere en national vidensfunktion for vederlagsfri og frivillig økonomi- og gældsrådgivning.

Vidensfunktionen fik til opgave at lave kvalitetsstandarder samt udvikle fælles dokumentationsredskaber og koncepter for rådgivningstilbud. Det blev til vores kvalitetsmodel, som alle medlemmer baserer sin rådgivning på i dag, og som er den fællesnævner, der binder os sammen.

Kontakt

Vores medlemsorganisationer og sekretariat

Med den seneste ansøgningspulje til styrket frivillig økonomi- og gældsrådgivning for 2020-23 er der kommet yderligere puljemodtagere. I dag er vi 14 medlemsorganisationer af Vidensfunktionen, der alle driver uvildig og vederlagsfri økonomi- og gældsrådgivning. Læs mere om de enkelte medlemsorganisationer her.

Vidensfunktionen har et mindre sekretariat, som koordinerer og understøtter samarbejdet og videns- og netværksdelingen medlemsorganisationerne imellem. Sekretariatet består af sekretariatsleder Ida Westergaard og studentermedarbejdere Marcus Lundskov Jensen og Levent Sabedinovski.