Flere i RKI-registret – øgede udgifter presser danskerne

Ved årets begyndelse var 171.000 personer registreret som dårlige betalere i RKI. I juni 2023 var tallet steget til 173.007 personer – det svarer til en stigning på 1,2 procent.

Trods danskernes generelt solide privatøkonomi, så begynder grundlaget at vakle for i forvejen udsatte borgere. Eksperterne mener, det er en tendens, som er kommet for at blive. Direktøren for Experian forventer, at der også fremover vil komme flere registrerede i RKI.

Ny økonomisk virkelighed rammer danskernes privatøkonomi

Gennem de seneste mange år har dansk økonomi generelt været i medvind grundet en lempelig pengepolitik, men som følge af inflationen er renterne steget, og forbrugerpriserne er samtidig steget markant. Det rammer alle, men især dem, der i forvejen har sværest ved at betale regningerne.

Tallene fra Experian viser dog også, at antallet af sager per registreret borger er blevet færre. Gennemsnitsbeløbene er også blevet mindre over de seneste mange år. Den samlede gæld blandt de registrerede i RKI er 9,1 mia. kroner, hvilket er rekordlavt – til sammenligning var beløbet 16,9 mia. kroner i januar 2014. I gennemsnit er hver enkelt dansker i RKI registreret med 2,60 sager med en gennemsnitlig beløbsstørrelse på 20.272 kroner.