Ny politisk aftale afsætter 2,4 mia. kroner til inflationshjælp

Den 10. februar 2023 blev der indgået en aftale om inflationshjælp: Regeringen indgår bred aftale om inflationshjælp (fm.dk)

Aftalen skal hjælpe nogle af de borgere og virksomheder, der er presset på økonomien i det daglige. Selvom inflationen i slutningen af 2022 tog et dyk, forventes den fortsat at være på et forhøjet niveau et godt stykke ind i 2023. Aftalen skal ses som en hurtig, målrettet indsats til de mennesker, hvis købekraft udhules mest af de stigende priser.

De dele af aftalen, der vedrører borgere, der opsøger økonomi- og gældsrådgivning, er:

 • Ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrecheck (1.120 mio. kr.):
  Folkepensionister, der er berettiget til ældrechecken, vil fra 2023 få udbetalt et skattefrit engangsbeløb på 5.000 kr.
 • Ramme til økonomisk udsatte børnefamilier (300 mio. kr.):
  Der afsættes 300 mio. kr. til økonomisk udsatte børnefamilier. Beløbet vil blive udmøntet efter drøftelser med aftalepartierne i Beskæftigelsesministeriet.
 • Civilsamfundspulje: Hjælp til børn i udsatte familier (100 mio. kr.):
  Der afsættes 100 mio. kr. til tiltag i civilsamfundsorganisationer, der har til formål at afhjælpe sociale og økonomiske konsekvenser af den høje inflation og de høje energipriser for udsatte børn. Midlerne er afsat til et bredt formål, og derfor står organisationerne selv for at tilrettelægge støtten, så den giver bedst mening.
 • Engangsbeløb til SU-handicaptillægsmodtagere og enlige forsørgere (12 mio. kr.):
  Der vil blive udbetalt et skattefrit engangsbeløb på 1.000 kr. til SU-modtagere omfattet af enten et SU-handicaptillæg eller SU-forsørgertillæg.
 • Ekstra tilskud til borgere med høje medicinudgifter (125 mio. kr.):
  Den maksimale egenbetaling for receptpligtig medicin vil blive nedsat fra 4.435 kr. til 3.100 kr. Det vil gavne ca. 200 000 borgere med høje medicinudgifter, hvoraf ca. 132.000 er førtids- eller folkepensionister.
 • Civilsamfundspulje: Hjælp til borgere i udsatte positioner (25 mio. kr.):
  Dette initiativ er tiltænkt støtte til det sociale og frivillige arbejde, der varetages til gavn for borgere i udsatte positioner, som særligt rammes af sociale og økonomiske konsekvenser grundet de højere priser.
 • Hjælp til lejere i almene boliger (10 mio. kr.):
  Der afsættes penge til økonomisk rådgivning af udsættelsestruede lejere.