Webinar: Samarbejde om forebyggelse af udsættelser i den almene boligsektor

Energi- og fødevarepriserne kradser, og det gør det sværere for mange lejere at betale huslejen til tiden. Flere og flere lejere er bekymret for at komme bagud med huslejen, få deres lejekontrakt ophævet og stå uden en bolig.
Til webinaret ”Samarbejde om forebyggelse af udsættelser i den almene boligsektor”, som blev afholdt den 2. marts, blev der sat fokus på netop dette problem. Temaet for dagen var, hvordan vi i en krisetid kan styrke samarbejdet om at forebygge udsættelser i den almene boligsektor.

Arrangementet gav mulighed for at se lejernes problemer fra nye vinkler, hvilket kan føre til et styrket samarbejde mellem boligorganisationer, kommuner og de frivillige økonomi- og gældsrådgivninger. Et eksempel til inspiration, som blev fremhævet til webinaret, er partnerskabet mellem KAB og Settlementet. Settlementet yder økonomi- og gældsrådgivning, og det nye partnerskab kommer til at hjælpe lejerne hos tre af KAB’s boligselskaber.

Arrangementet blev afholdt af BoligsocialNet, Center for Boligsocial Udvikling og Vidensfunktionen. Blandt de 90 tilmeldte var der deltagere fra de frivillige økonomi- og gældsrådgivninger, kommuner og boligorganisationer.