Ny politisk gældsaftale: Økonomi- og gældsrådgivning bliver styrket med 20 mio. kr. om året fra 2023

Den 20. juni 2022 blev der annonceret en ny, bred politisk aftale om at styrke inddrivelse af gæld til det offentlige frem mod 2030: Ny politisk aftale skal knække gældskurven.

Omtrent 1,1 mio. borgere og flere end 160.000 virksomheder skylder mere end 144 mia. kr. til det offentlige. Den nye aftale aftale skal nedbringe danskernes gæld til det offentlige, så den voksende gældskurve bremses og vendes.

Aftalen indeholder en lang række vigtige tiltag på området. De vigtigste tiltag for økonomi- og gældsrådgivningerne er:

  • Styrket gældsrådgivning

Med aftalen afsættes ekstra 6 mio. kr. i 2023 og i alt 20 mio. kr. årligt fra 2024 til at styrke den frivillige økonomi- og gældsrådgivning. Heraf går 18 mio. kr. årligt til gældsrådgivning drevet af civilsamfundsorganisationer, og 2 mio. kr. årligt til Vidensfunktionen. Her er der tale om varig finansiering.

  • Styrket lønindeholdelse

Der kan fremadrettet foretages lønindeholdelse for alle gældstyper til det offentlige og dermed ikke kun få udvalgte som i dag (f.eks. parkerings- og biblioteksbøder). Det gælder også for borgere, der ligger under lavindkomstgrænsen (hhv. ca. 156.000 og 125.000 kr. netto efter skat med og uden forsørgerpligt). Afdragsbeløbet vil afhænge af den nærmere indkomst og eventuelle forsørgerpligt. Tiltaget kræver lovgivning og forventes at kunne træde i kraft omkring sommeren 2023.

  • Nedsættelse af inddrivelsesrenten

Inddrivelsesrenten halveres fra 8 pct. til 4 pct. gældende fra 1. januar 2023.

  • Øget gældseftergivelse og styrket samarbejde mellem Gældsstyrelsen og rådgivere

Partierne bag aftalen ser positivt på, at der i højere grad laves individuelle afdragsordninger kombineret med en øget eftergivelse af gæld. Der er også et ønske om, at socialt udsatte f.eks. hjemløse og langtidsledige i højere grad skal kunne benytte den videre adgang til eftergivelse af gæld til det offentlige, udover de almindelige regler. En ny særlig enhed under Gældsstyrelsen skal i samarbejde med aktører, der er i kontakt med socialt udsatte borgere udbrede kendskabet til eftergivelsesreglerne. Dette er der afsat 5 mio. kr. årligt fra 2023 til at opnå. Gældsstyrelsen vil i det hele taget udvide og styrke samarbejdet med de frivillige gældsrådgivere; bl.a. gennem styrket tilgængelighed ved at udvide telefontiderne, så frivillige rådgivere kan kontakte Gældsstyrelsen udenfor normal arbejdstid.