Temaseminar: Udsat og gældsat

Om finansiel social arv, konsekvenser for individ og samfund og mulige løsninger

Den 27. oktober 2021 afholdt Vidensfunktionen sit første temaseminar med titlen: Udsat og gældsat. Temaseminaret satte fokus på at formidle ny viden inden for økonomi- og gældsområdet samt dele erfaringer fra økonomi- og gældrådgivningerne. Formålet var, at deltagerne skulle gå derfra med en større forståelse for, hvad der er på spil for de mennesker, der opsøger økonomi- og gældsrådgivning.
Blandt deltagerne var repræsentanter fra Vidensfunktionens medlemsorganisationer, øvrige økonomi- og gældsrådgivninger, myndigheder, kreditorer, kommuner, fonde, private virksomheder og forskere.

Til temaseminaret havde vi inviteret to forskere som faglige eksperter på området til at gøre os klogere på den nyeste forskning i økonomisk adfærd og overgældsætning samt konsekvenserne heraf.

“Hvis dine forældre har været i betalingsvanskeligheder, vil du med en vis sandsynlighed også komme det selv.”

– Søren Leth-Petersen

Den første oplægsholder var Søren Leth-Petersen, økonom, ph.d. og professor ved Center for økonomisk adfærd og ulighed, Københavns Universitet, som forsker i opsparingsadfærd.

Søren Leth-Petersen fortalte om sin forskning i økonomisk tålmodighed, som er en central personlig egenskab, når man undersøger opsparings- og gældsadfærd.

Søren Leth-Petersens to hovedkonklusioner lød:

  • Økonomisk tålmodighed forudsiger opsparingsadfærd og dermed også formueulighed
  • Økonomisk adfærd overføres på tværs af generationer i en grad, så man kan tale om finansiel social arv. Det betyder, at børn, hvis forældre har været i betalingsvanskeligheder, med langt større sandsynlighed også vil komme det selv, end børn, hvis forældre ikke har oplevet betalingsvanskeligheder.

Overgældsatte har generelt et dårligere helbred

Den næste oplægsholder var svenske Richard Ahlström, cand.psych., ph.d. og docent, som fortalte om de afledte konsekvenser af overgældsætning. Ud over de samfundsøkonomiske konsekvenser er der en række alvorlige helbredsmæssige konsekvenser af at være i betalingsvanskeligheder over længere tid. Det viser sig, at overgældsatte individer generelt har et dårligere helbred sammenlignet med den øvrige befolkning, idet en lang række fysiske og psykiske lidelser er markant hyppigere forekommende.

Hvordan kan vi blive bedre til at forebygge gældsproblemer – også blandt unge?

Spørgsmålet er, om man kan træne børn og unge til at blive mere økonomisk tålmodige, eller hvad løsningerne er på at forebygge gældsproblemer? Det arbejdede vi videre med i en workshop på temaseminaret. De to oplæg dannede afsæt for den løsningsorienterede workshop, hvor fokus var på at komme med konkrete forslag til initiativer og indsatser, der kan forebygge og imødegå økonomi- og gældsproblemer. Der blev udvekslet erfaringer, idéer og vidensdelt deltagerne imellem, som blev udformet på plancher.

Temaseminaret blev afsluttet med et glas og en skål for en vellykket, inspirerende og tankevækkende dag, hvor vi fik indtryk af, at deltagerne gik derfra med både en ny forståelse for økonomi- og gældsrådgivning og et udvidet netværk på området.

Vi ser frem til at afholde næste års temaseminar og forhåbentlig genskabe den gode stemning og det samme høje faglige niveau.

Fremover vil du kunne tilmelde dig Vidensfunktionens arrangementer her.