Flere RKI-registrerede for første gang i otte år

For første gang siden 2014 er der sket en stigning i antal registrerede personer i RKI-registeret. Det viser nye tal fra Experian, der står bag registret. Antallet af danskere i RKI er steget med 0,5 pct. fra årsskiftet og frem til udgangen af juni 2022.

Konkret var der ved årsskiftet 170.870 registreret i RKI. Ved udgangen af juni 2022 var dette tal steget til 171.746.

Hvad skyldes stigningen?

Selvom det er en lille stigning i antallet af dårligere betalere, er den alligevel bemærkelsesværdig, da tallet ellers har været støt faldende i næsten et årti.

Antallet af dårlige betalere steg i årene efter finanskrisen og var på sit højeste i 2014, hvor knap 233.000 danskere var registreret. Efter dette har vi haft en lang opgangsperiode med lave renter og lav inflation, hvilket har fået antallet af dårlige betalere til at falde. Selv da pandemien indtraf i 2020 førte det ikke til flere registreringer i RKI. Så hvorfor ser vi en stigning nu?

Krig, inflation og stigende priser

Vi er alle blevet påvirkede af de stigende priser, der er kommet sammen med både krig og inflation. Man har ikke det samme råderum som for et eller to år siden. Verdenssituationen har ændret sig og er blevet mere usikker, hvilket også giver sig til udtryk i folks privatøkonomi.

“Vi har haft økonomisk medvind på grund af en lempelig pengepolitik de seneste mange år, men i 2022 har vi mærket på vores privatøkonomi, at der nu kommer en regning for at tøjle inflationen. Renterne er kravlet op, og forbrugerpriserne er steget markant, og det rammer hårdt hos dem, der har sværest ved at betale regningerne”, forklarer Bo Rasmussen, direktør for Experian.

Antal registrerede i RKI er størst blandt de 31-40 årige, hvor knap 6 pct. i denne aldersgruppe var registreret i juli 2022, mens andelen af de 21-30 årige ligger på 4,49 pct. registrerede. Ligesom der er forskel i registreringer på tværs af aldersgrupper, er der også en geografisk forskel på tværs af landet. Andelen af RKI-registrerede er størst i region Sjælland på omkring 4,5 pct. og knap 4 pct. i region Syddanmark og Nordjylland. Til sammenligning er andelen 2,92 pct. registrerede i region Hovedstaden.

Flere der skylder – men skylder mindre

Der er dog også mere positive tendenser i de nye tal. Der er nemlig sket et fald i det gennemsnitlige skyldige beløb pr. person registreret i RKI. Det er faldet med knap 10.000 kr. fra 65.379 kr. i juli 2019 til 55.224 kr. i juli 2022. Ligeledes har der været et fald i antal sager pr. person, som er faldet fra et gennemsnit på 2,72 sager i juli 2019 til 2,63 sager i juli 2022.