Flere i RKI-registret – inflation og høje renter spøger stadig

Ved slutningen af 2023 var 173.093 danskere registreret i RKI. I løbet af hele 2023 er antallet af dårlige betalere steget med 1,3%. Dermed fortsætter den negative udvikling fra de seneste år. Inflation og højere renter bag stigning i RKI-registret Til trods for at vi i dag skriver år 2024 påvirkes mange danskere fortsat af […]

Temaseminar: Når overforbrug bliver til gæld

Psykologi og sociale forhold spiller med i gæld og overforbrug Mange af dem, der bliver afhængige af spil og overforbrug, slås med psykiske udfordringer, som gør det svært at styre både økonomi og hverdag. Gældsrådgivning og andre sociale indsatser er svære at dokumentere, men brugere og professionelle er gode og valide kilder. Det fortalte tre […]

Flere i RKI-registret – øgede udgifter presser danskerne

Ved årets begyndelse var 171.000 personer registreret som dårlige betalere i RKI. I juni 2023 var tallet steget til 173.007 personer – det svarer til en stigning på 1,2 procent. Trods danskernes generelt solide privatøkonomi, så begynder grundlaget at vakle for i forvejen udsatte borgere. Eksperterne mener, det er en tendens, som er kommet for […]

Stigende efterspørgsel på økonomi- og gældsrådgivning

Flere borgere føler sig pressede på privatøkonomien. Fra 2021 til 2022 har økonomi- og gældsrådgivningerne oplevet en markant øget efterspørgsel fra borgere med ondt i økonomien. Noget tyder på, at den øgede efterspørgsel kan spores tilbage til den høje inflation, som har gjort dagligdagen relativt dyrere for den enkelte borger. Den høje inflation rammer alle, […]

Webinar: Samarbejde om forebyggelse af udsættelser i den almene boligsektor

Energi- og fødevarepriserne kradser, og det gør det sværere for mange lejere at betale huslejen til tiden. Flere og flere lejere er bekymret for at komme bagud med huslejen, få deres lejekontrakt ophævet og stå uden en bolig.Til webinaret ”Samarbejde om forebyggelse af udsættelser i den almene boligsektor”, som blev afholdt den 2. marts, blev […]

Ny politisk aftale afsætter 2,4 mia. kroner til inflationshjælp

Den 10. februar 2023 blev der indgået en aftale om inflationshjælp: Regeringen indgår bred aftale om inflationshjælp (fm.dk) Aftalen skal hjælpe nogle af de borgere og virksomheder, der er presset på økonomien i det daglige. Selvom inflationen i slutningen af 2022 tog et dyk, forventes den fortsat at være på et forhøjet niveau et godt […]

Færre danskere i RKI-registret – Men fortsat grund til bekymring

Efter otte års konstant fald steg antallet af RKI-registrerede efter første halvår 2022 til 171.746 danskere. Nu viser dugfriske tal for andet halvår af 2022 et lille fald i antal danskere i RKI, hvor der er 170.912 registreret.  Den samlede misligholdte gæld til private kreditorer er nået ned på et historisk lavt niveau. I januar […]

Temaseminar: Ung og udsat

Der skete noget i 1992, som har præget den måde, vi opfatter penge og værdier på. Og det trækker spor helt frem til i dag. Fra scenen fortæller Pernille Hohnen, hvordan liberaliseringen af boligmarkedet gav danskerne adgang til at låne og bruge af friværdien, og at det fik afgørende betydning for, hvordan vi i dag […]

Flere RKI-registrerede for første gang i otte år

For første gang siden 2014 er der sket en stigning i antal registrerede personer i RKI-registeret. Det viser nye tal fra Experian, der står bag registret. Antallet af danskere i RKI er steget med 0,5 pct. fra årsskiftet og frem til udgangen af juni 2022. Konkret var der ved årsskiftet 170.870 registreret i RKI. Ved […]

Kortere afdragsperiode ved gældssanering

Ændringsforslagene til konkursloven blev vedtaget ved lov nr. 181 den 9. juni 2022. Loven medfører, at afdragsperioden for gældssanering nedsættes fra de nuværende fem til tre år. Loven trådte i kraft den 17. juli 2022. De nye regler er vigtig viden for økonomi- og gældsrådgivere, som kommer i kontakt med borgere, der vil ansøge om […]